Política i privacitat

1.- Política de privacitat i protecció de dades de la pàgina web

Vaware Labs S.L és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, pel que volem mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-te de com recaptem i com tractem o fem servir aquestes dades.

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s'estableixen les bases sobre les que Vaware Labs S.L, amb domicili en Bloc Sant Jordi esc / J 1r - 1a Sant Pere i Sant Pau 43007 Tarragona (Tarragona), tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a Vaware Labs S.L, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable de l'Tractament de les Dades), i mitjançant qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, e-mail, etc.).

2.- A què ens comprometem

 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionats.

3.- Quines dades personales utilitzem

A través de nuestra página web podemos recabar datos personales para diferentes finalidades:

 • Solicitud de información por parte del usuario

Dependiendo de la finalidad para la que se aportan los datos, serán requeridos los datos estrictamente necesarios.

Es importante que el usuario sea consciente de los datos que aporta y la finalidad para la que lo hace porque en el momento que los facilita, está aceptando que recopilemos, almacenemos y usemos dichos datos para la finalidad requerida, pudiendo en cualquier momento retirar el consentimiento prestado por los cauces oportunos siendo el consentimiento del interesado la base legal y legitimación para el tratamiento de sus datos personales.

4.- Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari, a l'aportar les dades requerides en els formularis és l'únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

5.- Quins drets té sobre les dades personals aportades

Un cop aportats les dades personals tindrà dret a:

 • Consultar qualsevol dubte i al fet que se li informe de com fem servir les dades i a obtenir ACCÉS als mateixos.
 • Que RECTIFIQUI o esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el tractament de la mateixa.
 • CANCEL·LACIÓ de les dades.
 • OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.
 • PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a Vaware Labs S.L, amb domicili en Bloc Sant Jordi esc / J 1r - 1a Sant Pere i Sant Pau 43007 Tarragona (Tarragona), o mitjançant l'adreça de correu electrònic: salva@vawarelabs.com.

A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

6.- Seguretat i emmagatzematge de les dades

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació de el servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura

7.- Quines dades personals compartim amb tercers

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.